PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Universitetet ska vara tillgängligt för alla

Universitetet erbjuder gemensam service och stöd i olika former till de studenter som har en funktionsnedsättning.

Exempel på hjälp till studenter med funktionsnedsättning.

Det finns två samordnare vid Studentavdelningen som arbetar med det universitetsgemensamma pedagogiska stödet som gäller studier och funktionsnedsättning. Samordnarna samarbetar även med andra avdelningar, enheter och institutioner vid universitetet.

Studentens funktionsnedsättning ska styrkas med intyg/utredning i enlighet med Diskrimineringslagens definition:

 ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns från födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.”

Vid tillfällig skada eller sjukdom omfattas studenten inte av detta stöd. Studenter hänvisas då till respektive institution.

Tipsa studenterna om våra sidor på webben om studier och funktionsnedsättning.

KONTAKT

Samordnare

Catrin Schulze
018-471 18 77, catrin.schulze@uadm.uu.se

Guri Blomqvist
018-471 47 51, guri.blomqvist@uadm.uu.se

Ellen Sjöholm
018-471 17 67, ellen.sjoholm@uadm.uu.se

Teckenspråkstolk    

Annica Thorszelius är teckenspråkstolk med anställning vid Studentavdelningen. Universitetet anlitar även externa tolkbolag för tolkservice till döva och hörselskadade studenter.
annica.thorszelius@uadm.uu.se

LÄS MER OM ARBETET MED STÖD TILL STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING