PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Patientförsäkring

Vid Uppsala universitet fanns i mars 2014 tre institutioner/motsvaranderegistrerade som vårdgivare - Institutionen för psykologi, Campus Gotland och Sjuksköterskeutbildningen

I och med att man är anmäld till vårdregistret omfattas man av Socialstyrelsens patientförsäkring. 

När det gäller frågor angående patientförsäkring  se  www.pff.se eller ring PFF på telefon 08-522 782 90.

Reglerna om patientförsäkring finns bland annat i 2 kap 1 § Patientsäkerhetslagen (2010:659) samt i 2 kap 1 § 6. Patientsäkerhetsförordningen (2010:1 369). Inspektionen för vård och omsorg hanterar registret över vårdgivare i Sverige.