Skyddskrav för att verksamhetsförsäkring ska gälla

Institutionens frysar och termostatrum omfattas av försäkringen enbart om alla skyddskrav är uppfyllda och de finns i en förteckning. Prefekten ansvarar för att skyddskraven är uppfyllda.

Kontaktpersoner som prefekten utser och som finns på kontaktlistan, ska vara vidtalade om uppdragets art och vikten av att vara nåbar!

Skyddskrav (ladda ner skyddskraven som PDF)

Driftlarm som larmar vid temperaturstegring för varje termostatrummet/frys. Larmet ska vara vidarekopplat till larmmottagare som garanterar åtgärd dygnet runt.

Kontaktlista (länk till ifyllbar PDF) på varje termostatrum/frys med minst 2 kontaktpersoner, aktuella telefonnummer dagtid och övrig tid. Kontaktlistan får inte vara äldre än 6 månader och ska justeras vid behov.

Förteckning av frysar

En förteckning av institutionens termostatrum/frysar  (länk till ifyllbar PDF) ska finnas. Förteckningen ska justeras och uppdateras vid förändring, minst en gång per år och skickas till universitetets säkerhetsavdelning.

Bakgrund

Universitetet har en verksamhetsförsäkring hos Kammarkollegiet. Skyddskraven är framtagna utifrån Kammarkollegiets villkor och krav.

Inom universitetet används ett stort antal termostatrum (frysrum, kylrum, klimatrum) samt frysar för förvaring av värdefull egendom, t.ex. forskningsmaterial. För att egendom i termostatrum och frysar ska täckas av verksamhetsförsäkringen är det viktigt att alla villkor uppfylls.