Besök, evenemang, öppna föreläsningar, konferenser

I universitetets lokaler anordnas ett stort antal evenemang (besök, möten, föreläsningar, konferenser, konserter m.m.). De kan vara öppna för allmänheten eller endast för inbjudna åhörare eller gäster.

En samlad bild - för universitetets bästa

Det är viktigt att information om förestående evenemang når säkerhetsavdelningen i god tid, för att skapa en samlad bild av vad som pågår i form av evenemang på hela universitetet. Syftet är att säkerställa att evenemang kan genomförs ordnat och på ett tryggt och säkert sätt för evenemangsdeltagare, universitetets personal och studenter och utan störningar eller åverkan i våra lokaler.

Ett enskilt evenemang behöver inte vara kontroversiellt om det inte samtidigt pågår ett annat med motsatt budskap i lokalen bredvid. Vid tillfällen som dessa kan man i god tid diskutera lösningar så att båda evenemangen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt.

Risk och skydd

Vid evenemang där inbjudna gäster har ett eget personskydd så gäller det endast den personen/sällskapet - inte universitetets personal, studenter eller lokaler. 
En högriskpersons riskbild kan överspridas till universitetet och en hotbild kan på det sättet uppstå. Vid sådana evenemang kan säkerhetshöjande åtgärder vara nödvändiga i form av väktare/ordningsvakter från universitetets avtalade bevakningsföretag. 

Riskbedömning - checklista

Evenemangsarrangören ska fylla i checklistan för riskbedömning (digital blankett) senaste 10 arbetsdagar före evenemanget. Säkerhetsavdelningen gör sedan en riskanalys och bedömer om det finns behov av säkerhetshöjande åtgärder. 

Kostnader för säkerhetsåtgärder faktureras respektive arrangör.