Riktlinjer och rutiner för säkerhetsområdet

Riktlinjer och rutiner för säkerhetsområdet finns i Mål- och regelsamlingen under kategorin Säkerhet. Det går också att skriva ett nyckelord i sökrutan för att direkt hitta relevant regelverk utan att välja kategori.

Vid anlitande av konsult/entreprenör behöver ofta en sekretessförbindelse (mall i Wordformat) skrivas under. Kontakta oss för stöd och hjälp runt detta.

Fysisk säkerhet (personsäkerhet och egendomsskydd)

I mål- och regelsamlingen finns, utöver nedanstående, riktlinjer och rutiner för brandskydd, restvärdesräddning, brandskyddsombud och försäkringskrav.

Personsäkerhet. OBS! Ersätter Personsäkerhet vid risk för hot och våld (UFV 2012/487), Säkert resande vid tjänsteresor (UFV 2012/601), SIS-godkända ID-kort (UFV 2014/192)

Skyddskrav för frysar. Se också sidan om frysar och termostatrum

Campuskort (passerkort), passagerättigheter och dörrbladsläsare

Tillträde till universitetets lokaler

Kamerabevakning Ersätter tidigare rutin för kameraövervakning

Hantering av nycklar och nyckelsystem (i PDF) samt nyckelkvittensexempel (i Word).

Informationssäkerhet och IT-säkerhet 

I mål- och regelsamlingen finns riktlinjer och rutiner för anskaffning och drift av IT-system, molntjänster, loggning, informationsklassning, informationshantering, riskanalyser, systemutveckling med mera.

Hantering av elektroniskt lagrad information vid anställnings/studiers upphörande speciellt i händelse av dödsfall

Lösenordshantering, Hantering av behörigheter

Säker hantering av mobila enheter och portabla lagringsmedia

Stöddokument för informationsklassificering, riskhantering mm

Hantering av allmänna handlingar

Obs! Medarbetares användning av molntjänster ingår i rutinerna för säker informationshantering.

IT-säkerhet

Hantering av utrangerad (avvecklad) utrustning (kassering, försäljning, omflyttning)

Säkerhet för mobila enheter och portabla lagringsmedia (länk till nanolearning)

Systemadministratörers befogenheter och skyldigheter

Övriga stöddokument för IT-säkerhet