Säkerhetschefens samordningsansvar:

 • Teknisk säkerhet; skalskydd, passerkontroll samt larm
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Krishantering
 • Riskanalyser
 • Verksamhetsförsäkring
 • Myndighetskontakter inom säkerhetsområden
 • Personalutbildning i säkerhetsfrågor
 • Informationssäkerhet
 • Bevakning

Övergripande ansvar

 • Rektor har det övergripande ansvaret för säkerheten vid Uppsala universitet.
 • Säkerhetschefen samordnar universitetets säkerhetsarbete samt är stödjande och rådgivande till prefekter/motsvarande. Vid behov rapporterar säkerhetschefen direkt till rektor.
 • Vid varje institution/motsvarande är prefekt/motsvarande ansvarig för säkerheten.
 • Intendenturen bistår prefekter/motsvarande och ansvarar för samordning av säkerhetsarbetet inom intendenturområdet.
 • Varje medarbetare ska aktivt arbeta för ökad säkerhet, samt påpeka brister till överordnad.