(00)112 SOS Alarm vid akut fara för liv, hälsa, egendom

Ring SOS Alarm (00) 112 för att komma till räddningstjänst, ambulans eller polis. Lägg inte på luren innan du fått instruktion om det!

Uppge ett telefonnummer där du kan nås (direktnummer), så larmcentralen kan ringa tillbaka.

Akademiska sjukhusets akutmottagning 018-611 00 00 (växel, dygnet runt)

Vid allvarlig händelse larma 2500 (018-471 2500) universitetets larmnummer (dygnet runt) vid risk för, eller konstaterad:

 - allvarlig person-, miljö- eller egendomsskada
 - skada på universitetets eller den egna verksamhetens goda rykte och profil
 - allvarlig påverkan på universitetets eller den egna verksamheten

Larmcentralen informerar universitetets krisledning.

Vid behov av akut väktarstöd

Vid behov av akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, ring 018-471 25 00 (universitetets larmnummer, dygnet runt) och begär assistans av väktare.
Var beredd att uppge:
 - Ditt namn
 - Plats (Uppsala universitet, institution/motsv. och adress)
 - "Vi behöver väktarstöd omgående på grund av .."
 - Ett telefonnummer där du kan nås (direktnummer)

113 13 SOS Alarm informationsnummer

Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser.

Mer information

Se säkerhetskalendern för mer information.