PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Inloggning

För att logga in i Sesam finns en snabblänk till administratörsinloggningen.

Passagerättigheter

Sesam är Uppsala universitets system för administration av passagerättigheter. Systemet används integrerat med passersystemet Integra vid samtliga universitetets intendenturer.

Sesam möjliggör att passagerättigheter tilldelas per automatik, med utgångspunkt från uppgifter som redan finns i våra grundsystem för studenter och anställda. Utöver denna automatik erbjuder systemet funktionalitet för i stort sett all hantering med passagerättigheter. Det är därför ytterst få handgrepp som behöver göras i det egentliga passersystemet – Sesam utgör det huvudsakliga verktyget för de som administrerar passagerättigheter vid Uppsala universitet.

Se regler och riktlinjer, egendomsskydd för riktlinjer runt passagerättigheter och kortläsare.