Kortläsare och larm

Vid problem med kortläsare och dörrar, fönster och andra larmade utrustningar - kontakta intendenturområdet där utrustningen finns:

Blåsenhus BL-passage@blasenhus.uu.se
BMC BMC-passage@bmc.uu.se
Carolina CAR-passage@ub.uu.se
EBC EBC-passage@ebc.uu.se
Engelska parken EP-passage@kvk.uu.se
Geocentrum GEO-passage@geo.uu.se
Observatoriet OBS-passage@ekonomikum.uu.se
Polacksbacken POL-passage@polacksbacken.uu.se
Gamla torget TOR-passage@statsvet.uu.se
Gustavianum UG-passage@gustavianum.uu.se
Universitetsförvaltningen UF-passage@uadm.uu.se
Linneanska trädgårdarna LIN-passage@botan.uu.se
Campus Gotland GOT-passage@campusgotland.uu.se

Sesam

Sesam är ett kortadministreringssystem som förser passersystemet med uppgifter om tillträdet till byggnader. Sesam importerar uppgifter som behövs från studentkatalog och personalkatalog.

Entreprenörer, besökare etc. hanteras med manuell inläggning.

Se Sesams informationssida för information om passagerättigheter, länk till administratörsinloggning, lathundar med mera.

Regler och riktlinjer för passagerättigheter

Integrerat inbrottslarm och passersystem

Uppsala universitet har ett integrerat inbrottslarm-/passersystem levererat av Bravida Säkerhet. 
All administration av tillträdesbehörigheter sker i Sesam.