PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppgifter för inrapportering

  • Anmälare av incident:
  • Polisanmälan: Har skett / Kommer att ske / Nej
  • Typ av incident (Spam/Phishing/Virus-Trojan/DOS/Scanning/Intrång/Annat):
  • Datum & tid (tidszon-GMT/Sverige/Annat):
  • Anfallen maskin (ipnummer/namn):
  • Anfallande maskin (ipnummer/namn):
  • Port/tjänst/protokoll:
  • Operativsystem (Win/Mac/Linux):
  • Beskriv incident (vad har hänt):

Om du upplever att någon försöker att erhålla obehörig access till ditt (något) system eller försöker blockera en tjänst eller att din dator infekterats av något eller att någon skickat 'phishing' med uppmaning att lämna ut ditt användarID/lösenord då har du drabbats av en incident.

Vill du anmäla incidenten eller få hjälp med att undersöka vad som hänt kan du skicka in en anmälan via e-post. Ange uppgifterna ovan i meddelandet.

Du kan också göra en polisanmälan av din incident genom att ringa (00)11414 eller via internet