PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Vilka operativsystem kan användas?

Säkerhetsenhetens rekommendation är att, om inga funktionella eller tekniska hinder föreligger, använda en så aktuell version som möjligt av ett operativsystem eftersom felsökning och felrättning prioriteras på senare versioner. 

Riktlinjer inom IT-området lyfter fram att ansluten IT-utrustning och den grundläggande programvaran måste vara uppdaterad. I den mån leverantören inte längre underhåller denna får utrustningen inte anslutas till universitetets nät och/eller tjänster. Bland annat får alltså inte operativsystem där tillverkaren inte längre ger ut säkerhetsuppdateringar anslutas till universitetets nät och/eller tjänster.

Säkerhetsproduker (antivirus med mera)

IT-resurser som ansluts till Uppsala universitets datornät ska ha relevant skydd, i enlighet med Riktlinjer inom IT-området.

Det är ofta en fördel att använda säkerhetsprodukter från tredje part oavsett operativsystem, utöver eventuella inbyggda skydd, för att minimera risken att skyddet är otillräckligt.

Call-home funktionalitet - informationsinsamling

För samtliga produkter som har en så kallad ”Call Home” funktionalitet - att produkten kommunicerar med tillverkaren för optimering, felsökning, informationsinsamling - bör ansvarig för den lokala IT-miljön på institution/motsvarande vara medveten om vilket data som skickas till tillverkaren.

Här finns denna information för Windows plattformar: 
https://www.microsoft.com/en-us/privacystatement/

Specifikt för Windows 10: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/feedback-diagnostics-privacy-faq

Här finns informationen för Google och Android: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Här finns informationen för Apples olika plattformar: http://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Sekretess och integritet

Säkerhetsenhetens bedömning är att inget operativsystem idag skickar information till tillverkaren som kan stå i strid mot det regelverk som gäller för sekretess och integritetskydd vid svensk myndighet.

Mer information

För mer information, stöd i specifika säkerhetsrelaterade frågor eller vid problem med mera, kontakta security@uu.se