PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Varför kryptera?

Kryptering gör att man kan

 • skicka krypterad e-post, oläsbar för andra än avsändaren och mottagarna
 • kryptera dokument
 • kryptera hårddiskar och USB-minnen
 • signera dokument
 • säkerställa avsändarens identitet
 • säkerställa att information inte är ändrad
 • göra information oläsbar för ej behörig

Digital signering

 • Kontrollerar att avsändarens identitet är äkta
 • Kontrollerar att innehållet inte är förändrat efter signeringen

Krypterad eller signerad e-post

Se sidan om Säker e-post med certifikat

Kryptering av hårddiskar med mera

 • USB-minnen och externa hårddiskar har oftast medföljande krypteringsmöjlighet
 • Windows-PC har BitLocker förinstallerat men det behöver aktiveras
 • Mac-datorer har filevault förinstallerat men det behöver aktiveras