PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Vanliga frågor rörande IT-säkerhet

Vad händer om jag inte åtgärdar en säkerhetsbrist på en tjänst/operativsystem som Säkerhetsavdelningen har kontakt mig angående?

Det som kommer att inträffa, är att maskinen ifråga kommer att blockeras i routerfilter alternativt brandvägg tills dessa att bristen är åtgärdad och säkerhetsavdelningen meddelas utförd åtgärd.

Varför vidtar vi den här åtgärden? 

I kort behöver vi vidta denna åtgärden för att sårbara operativsystem och tjänster inte ska finnas exponerade på UU:s nät och där igenom skydda andra resurser på nätet internt och även mot externa resurser ute på Internet. Risk föreligger annars att sårbarheten ifråga används som vektor, exempelvis vid en DDoS attack eller för att distribuera malware, för att nämna några potentiella scenarion.