SIS-godkända ID-kort

Universitetets ID-kort kan användas för att visa på behörighet att vistas i universitetslokaler där personalen inte är känd av övriga - till exempel byggprojektledare, IT-avdelningens tekniker, konst­intendenter institutioner, säkerhetspersonal med flera.

ID-kortet kan också användas för att t.ex. vid resor till universitet i andra länder visa anställning vid Uppsala universitet.

Universitetets ID-kort är inte sammankopplat med larm- och passer­systemet, utan en SIS-godkänd  ID-handling för att visa att en person är anställd vid Uppsala universitet.

ID-kortskostnad

Kostnaden för medarbetarens ID-kort bekostas av medarbetarens institution/ motsvarande. Kostnaden är 300 SEK per ID-kort.

Beställning av ID-kort

För institutioner/motsvarande beställer prefekt/motsvarande.
För intendenturpersonal inom respektive intendenturområde beställer intendenten efter godkännande av områdesföreståndaren.
På universitetsförvaltningen beställer respektive avdelningschef.

Beställning sker till säkerhetsavdelningen.

I beställningen ska anges
* Medarbetarens namn
* Syftet med kortet
* Institution/avdelning eller motsvarande
* Kontaktuppgifter till medarbetaren