PRADO - register över ID- och resehandlingar

Europeiska rådet har ett register kallat PRADO ("Public register of authentic travel and identity documents online") som innehåller tekniska beskrivningar, inklusive information om de viktigaste säkerhetsdetaljerna, gällande identitets- och resehandlingar för länder inom EU, länder i Schengen, liksom en hel del länder utanför Europa.

Registret innehåller både listor på äkta handlingar och exempel på falska, hur de kan skiljas åt, särskilda kännetecken med mera.

Exempel på handlingar är pass, ID-kort, visum, körkort, uppehållstillstånd, arbetstillstånd med mera.