PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Behandling av personuppgifter i passersystemet

Information rörande behandling av personuppgifter i Uppsala universitets säkerhetssystem, vilket regleras av regleras av EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679

* För att administrera säkerheten behandlar Uppsala universitet som personuppgiftsansvarig vissa uppgifter om dig som anställd, student eller konsult, exempelvis för att kunna säkerställa  identitet och för att förhindra förväxling av person.

* Uppgifter om dig som behandlas är identitetsuppgifter som namn, personnummer, kurs och adress.

* Uppgifter behandlas också för administration av in- och utpassering.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter, som vi har registrerat om dig.

För mer information om dataskyddsförordningen finns följande sida.