PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Om kortets giltighetstid (gäller endast studenter)

Du som är student ska kontinuerligt förse ditt campuskort med en giltighetsmarkering via särskild utrustning för detta ändamål. Sådan utrustning finns utplacerad i närheten av receptionen vid din intendentur. 

Ditt kort förses med en första giltighetsmarkering i samband med att det lämnas ut.

Om du har frågor..

Kontakta servicefunktionen/receptionen vid din intendentur.

Vid tekniska problem, kontakta Servicedesk, telefon 018-471 44 00