PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Vanliga frågor om campuskort

Måste det nya campuskortet bäras synligt?

Nej, det behöver inte bäras synligt, men prefekt kan besluta om att kort ska bäras synligt i lokaler som prefekten ansvarar för.

Måste distansstudenter ha campuskort?

Den som läser på distans och som vistas i universitetets lokaler endast under enstaka dagar behöver inte kvittera ut något campuskort.
Du som tillhör denna kategori kan bortse från de uppmaningar som skickas ut.

Observera att om du vill kunna låna tryckt material på universitetsbiblioteket krävs dock ett campuskort.

Kortinnehavarens personnummer finns på kortet i form av en QR-kod. Varför? Innebär inte det en risk?

Denna kod finns på kortet dels som en service för funktioner som används vid vissa campusområden, men också som en egenskap som på ett tydligt sätt knyter kortet till en person. Personnumret ingår som en självklar del i ID-handlingar som vi ständigt bär på. Att uppgiften finns på ytterligare en handling som vi oftast bär med oss bidrar inte till någon ökad risk för den som av någon anledning önskar hålla sitt personnummer hemligt. Man bör naturligtvis vara lika rädd om ett kort som ger passage till universitetets lokaler, som man är om en ID-handling.

Vad gäller för besökare och andra som vistas i våra lokaler tillfälligt?

Lånekort för tillträde hanteras av intendenturerna.

Vilka ytterligare funktioner kommer att kopplas till kortet?

I planerna ingår att kunna använda kortet som lånekort vid universitetsbiblioteket, samt för ett förenklat kontrollförfarande i tentamenssalar. Införandet av dessa funktioner är beroende av pågående arbete med utveckling och upphandling.

Finns det en risk att e-postutskicket uppfattas som "spam"?

Rent generellt uppmanar vi vid Uppsala universitet till stor försiktighet när det gäller att klicka på länkar i e-postmeddelanden. Av den anledningen får vi också frågor angående äktheten i det mail som går ut med texten Begäran om foto och PIN-kod/Photo and PIN request i ämnesraden. Vår önskan är att den procedur som nu aktiveras via e-posthantering istället ska kunna hanteras via våra portaler (studentportal och medarbetarportal). Det system som används för beställning och produktion av campuskort saknar i dagsläget möjligheter till integration med våra portaler. Vi arbetar för att en sådan integration ska bli möjlig i framtiden.

Vad är syftet med campuskortet?

Universitetets lokaler är inte offentliga, men av praktiska skäl hålls stora delar av dessa öppna under en stor del av dygnet. Ett campuskort som visar att de som vistas i våra lokaler verkligen har behörighet till detta bidrar till ökad trygghet, enligt erfarenheter från andra lärosäten.

Är Uppsala universitet det enda lärosätet i Sverige som använder sig av campuskort (passerkort med foto)?

Nej. Flertalet lärosäten använder campuskort.
Uppsala universitet är medlem i European Campus Card Association (ECCA), en organisation för europeiskt samarbete i frågor som rör campuskort. Därtill finns en svensk gren av ECCA, där flertalet svenska lärosäten träffas årligen för erfarenhetsutbyte.

Om du har andra frågor..

Kontakta servicefunktionen/receptionen vid din intendentur.

Vid tekniska problem, kontakta Servicedesk, telefon 018-471 44 00