PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Att spärra ett borttappat kort

Om du tappar bort ditt campuskort ska du spärra det snarast möjligt.

Du kan själv spärra ditt kort genom att logga in på http://konto.weblogin.uu.se. Använd alternativet gemensam webbinloggning

Du kan också vända dig till servicefunktionen/receptionen vid din intendentur för att få hjälp med att spärra kortet.

Om du har frågor..

Kontakta servicefunktionen/receptionen vid din intendentur.

Vid tekniska problem, kontakta Servicedesk, telefon 018-471 44 00