Brandskydd vid Uppsala universitet

På Uppsala universitet ska ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas. Brandskyddsarbetet syftar till att människor, egendom och miljö ska skyddas mot brand. Skydd och säkerhet för människor ska alltid prioriteras.

Systematiskt brandskyddsarbete

Det systematiska brandskyddsarbetet inom Uppsala universitet innefattar bl.a. punkterna brandskyddsorganisation, utbildning, kontrollronder samt handlingsplaner. Brandskyddskontroller ska göras fyra (4) gånger per år som en del av brandskyddsarbetet. Kontrollerna utförs till största del av universitetets säkerhetsavdelning.
Här hittar du ansvarsfördelningen inom brandskyddsarbetet.

Brandskyddsutbildning

Inom universitetet anordnas en grundläggande utbildning i brandskydd för alla anställda. Samtliga anställda skall minst vart femte år genomföra brandskyddsutbildningen.

Brandskyddsombud

På varje institution/motsvarande ska finnas minst ett av prefekten utsett brandskyddsombud

Brandskyddsmöte

Inom varje intendenturområde ska intendenten sammankalla alla brandskyddsombud och kemikalieombud till ett årligt brandskyddsmöte.