Vid behov av akut väktarstöd

Vid behov av akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, ring 018-471 25 00 (universitetets larmnummer, dygnet runt) och begär assistans av väktare

Var beredd att uppge följande:

  • Ditt namn

  • Plats (Uppsala universitet, institution/motsv. och adress)

  • "Vi behöver väktarstöd omgående på grund av .."

  • Ett telefonnummer där du kan nås (direktnummer)

Bevakning

Uppsala universitet anlitar ett bevakningsföretag för att studenter, personal, övriga verksamma och allmänheten ska kunna vistas tryggt och säkert i våra lokaler.

För varje campusområde är det primärt intendenten som hanterar kontakterna med bevakningsföretaget.

Se Larm och passer för information om larm och passagerättigheter.

För information angående aktuellt avtal med bevakningsföretaget, tjänsteutbud och priser - kontakta Säkerhetsavdelningen.