Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rekrytera och anställa

I A-Ö listan hittar du information kopplat till rekrytering och anställning av nya medarbetare vid Uppsala universitet.

Klicka på bilden för hela listan.

 

 

På dessa sidor hittar du mer information om TA-rekryteringsprocessens olika steg:

Rekryteringsprocessen

Här hittar du fakultetsspecifik information kopplat till lärarrekryteringar vid Uppsala universitet:

Rekrytering av lärare