Dokumenthandläggare

Dokumenthandläggare tar dagligen hand om och diarieför inkommande post, handlingar i pågående samt beslut i ärenden. Registrering sker i Uppsala universitets diarium W3D3. Uppgifterna i diariet är offentliga, vilket innebär att media och andra intresserade har rätt att ta del av dem. Läs mer om allmänna handlingar. 

Dokumenthandläggare ansvarar för:

  • driften av det universitetsgemensamma ärende- och dokumenthanteringssystemet
  • information om registrerade ärenden
  • service till allmänheten
Expeditionstid: Måndag - fredag  09.00-11.30
                              13.00-15.00
   
  Klämdagar          10.00-12.00
 

 

Kontakt:

Epostadress: registrator@uu.se

  018-471 20 70  Dataskyddsombud/systemansvarig
  018-471 17 91  Dokumenthandläggare
  018-471 59 42  Dokumenthandläggare
  018-471 66 10  Dokumenthandläggare (tjl)
   
Fax: 018-471 20 00
   
Växel: 018-471 00 00 
 
   
Postadress: Uppsala universitet
  Box 256
  751 05  UPPSALA
   
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7