PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Hantering av elektronikavfall

Informationen rörande hantering av elektronikavfall, inklusive ljuskällor, riktar sig i första hand till intendenturer eller institutioner/verksamheter där en intendentur saknas.

Hanteringsinstruktion

Universitetet har tecknat avtal med Ragn-Sells AB för omhändertagande av elektriskt och elektroniskt avfall. Transport av elektronikavfall beställs via Ragn-Sells kundtjänst: uppsala.kundtjanst@ragnsells.se eller tel 018-780 43 20 (öppet 07.00-16.00)

Vid kontakt med Ragnsells ska följande uppges:

  • kundnummer 403595
  • vad skall hämtas
  • adress, kontaktperson och telefonnummer

Efter beställning skall Ragn-Sells utföra hämtningen inom 5 arbetsdagar.

Kostnaden för omhändertagande av elektronikavfall varierar beroende på avfallsslag. Kontakta miljösamordnaren för aktuella priser och för aktuell transportkostnad, som alltid betalas av universitetet.

Nätburar för insamling av elektronikavfall kan hyras av Ragn-Sells. 

I samband med varje transport ska ett transportdokument fyllas i. Transportdokumentet tas fram och fylls i av Ragnsells som sedan lämnar en kopia på dokumentet till avfallsavlämnaren.

Avtalet i sin helhet mellan universitetet och Ragn-Sells finns i universitetets avtalsdatabas.