PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Mål och handlingsplan för miljöarbetet

För att konkretisera miljöarbetet och hantera de betydande miljöaspekter som uppkommer i verksamheten finns mål och handlingsplan för arbetet. Universitetets mål och handlingsplan utgår från aktuell miljöutredning.

De nu gällande målen och tillhörande handlingsplan gäller för 2016-2018. 

Mål finns inom:

  • Tjänsteresor och resfria möten
  • Energianvändning
  • Upphandling och inköp
  • Användning av kemikalier som kan skada miljön eller människors hälsa
  • Återbruk och avfall

Universitetet har antagit ett program och en handlingsplan för arbetet med hållbar utveckling inom forskning, utbildning och samverkan. För program, mål och handlingplan inom hållbar utveckling hänvisas till:

Program för hållbar utveckling
Handlingsplan för hållbar utveckling