PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Laglista

Till grund för miljöarbetet vid universitetet ligger gällande miljölagstiftning och av riksdagen fastställda handlingsprogram för miljöarbetet i Sverige.

 

I universitetets laglista finns de lagar och förordningar vi styrs av inom miljöområdet samlade. Den anger även hur vi påverkas och efterlever densamma.

Arbetet med laglistan är ett pågående arbete.