Humaniora och samhällsvetenskap

Här finns mål- och regeldokument samt övriga styrdokument inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Informationen kommer att kompletteras allt eftersom fakulteterna flyttar in i Medarbetarportalen.

Vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Historisk-filosofiska fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Språkvetenskapliga fakulteten

Teologiska fakulteten