Nya Ångström-projektet på Polacksbacken

Arkitektbild Nya Ångström

Bilden visar Arkiteketen förslag till hus 10 i bakgrunden skymtar hus 3. Projektet är det största byggprojektet i Uppsala universitets historia och omfattar bygge av hus 9 och hus 10 samt omflyttningar för optimering av verksamheten i det befintliga Ångströmlaboratoriet.

Planlösningar

Panoraman i hus 10 

Tidsplanering

  • Hus 9 kan hus 9 vara klart för inflyttning hösten 2020.
  • Hus 10 kan vara klart för inflyttning våren 2022.