Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppsala universitets lokaler

  

Uppsala universitet målsättning är att tillhandahålla kostnadseffektiva, funktionella och tillgängliga lokaler för universitetets verksamheter, studenter och anställda. Arbetet bedrivs genom planering och anpassning av befintliga lokaler, inhyrning av lokaler samt nybyggnationer.

För att nå kostnadseffektivitet i universitetets lokaler bedrivs bland annat ett kontinuerligt arbete med bevakning av hyresavtal och förhandling av hyresnivåer.