Vilket resfritt mötesalternativ passar mig bäst?

Telefonkonferens – då bild inte behövs
Telefonkonferens är ett snabbt och enkelt sätt att mötas om det inte finns något krav på att se varandra eller att dela dokument. Konferenstelefoner som möjliggör att flera runt ett bord kan delta i telefonmötet finns att tillgå vid flera campusområden. För telefonmöten med många deltagare som sitter enskilt erbjuder teleservice telefonsamtal via så kallad telefonbrygga men vid trepartssamtal kan man även använda PLUS-tjänsterna direkt i telefonen som finns beskrivna i respektive snabbguide för den telefonteknik som används.
 

Videokonferensanläggning – för högsta kvalitet på ljud och bild
På de flesta campusområden finns videokonferensanläggningar (se lista), de flesta av märket Cisco. De är dedicerade videokonferenssystem med en teknik som ger hög kvalitet på bild och ljud och därmed hög närvarokänsla. Videokonferensanläggningar lämpar sig framförallt till möten där man är flera deltagare. De kräver att mötesdeltagarna på övrig plats/platser också har tillgång till en videokonferensutrustning alternativt en speciell app. Uppsala universitet överväger att till hösten köpa in Skype for business vilket också fungerar som brygga in i systemet. Förutom möten lämpar sig dessa anläggningar även till exempelvis seminarier och föreläsningar. De ger även möjlighet att livestreama på webben och att spara digitalt med hög kvalitet. Anläggningarna får användas av alla anställda, och kostar ingenting att använda utöver eventuell lokalhyra. Bra support finns att tillgå både av IT-personal på campus samt av it-support på SLU (gällandes Cisco-anläggningarna). Läs mer om videokonferensanläggningarna

Adobe Connect - för undervisning och möten med stora krav på interaktivitet
Adobe Connect nås av anställda och studenter vid Uppsala universitet och andra svenska lärosäten som är anslutna till Sunet, Sveriges universitetsdatornät. Adobe Connect är ett bra verktyg för undervisning och möten med stora krav på interaktivitet. Man skapar ett virtuellt mötesrum som man delar ut till sina gäster i form av en länk. Skaparen av mötet har befogenhet att bestämma vilka gäster man släpper in i rummet samt vilka som kan använda sin mikrofon, kamera och dela dokument. I mötesrummet skapar man sen 'pods' i form av t.ex. whiteboard, omröstningar, mötesanteckningar eller delade dokument. Dessa kan mötesdeltagarna ta del av och interagera med. Om man ska vara flera personer på plats bör man söka sig till ett videokonferensrum, det vill säga ett rum utrustat med dataprojektor, kamera och mikrofon av god kvalité som gör det möjligt för fler än en person att synas och höras.  Läs mer om Adobe Connect och hur du använder det.

Skype, Hangout m. fl. -  bra och lättillgängliga alternativ för alla med internetuppkoppling
Skype och Google Hangout är exempel på gratis videosamtalstjänster som går snabbt att komma igång med och har väldigt utbrett användande. De ger liksom övriga videokonferensalternativ också möjlighet till att dela dokument, skrivbordsvy och presentationer. Dessa tjänster kan också komma till användning då man av olika orsaker inte lyckas få andra tekniker att fungera. Begränsningen sätts av internetuppkopplingen hos mötesdeltagarna samt kvaliteten på mikrofon och kamera som används. Stor förbättring av ljudet fås redan med en liten investering i ett headset istället för datorns inbyggda mikrofon. Om man ska vara flera personer på plats bör man söka sig till ett videokonferensrum, det vill säga ett rum utrustat med dataprojektor, kamera och mikrofon av god kvalité som gör det möjligt för fler än en person att synas och höras.