PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Videokonferens

Bild på vidoekonferens

Videokonferens är en teknik för att undervisa och träffas på distans, med hög kvalitet på bild och ljud. Närvarokänslan är bra och många resor kan med fördel ersättas med videokonferens.

Det är inte bara möten som kan hållas över videokonferens, utan även t.ex. seminarier, föreläsningar och uppsatspresentationer.

Videokonferens vid Uppsala universitet

Uppsala universitet har i samarbete med SLU installerat ett antal videokonferensanläggningar vid olika campusområden. Syftet är att det ska finnas bred tillgång till videokonferens för vår verksamhet, såväl för undervisning som för forskning och administration. Anläggningarna får användas av alla anställda, och kostar ingenting att använda utöver eventuell lokalhyra.