PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Om Adobe Connect

E-mötesverktyget kan användas kostnadsfritt av anställda och studenter vid Uppsala universitet och andra svenska lärosäten som är anslutna till Sunet, Sveriges universitetsdatornät.

Det enda du behöver, förutom en internetuppkopplad dator, är ett headset och eventuellt även en webbkamera.

Vad kan man göra i Adobe Connect?

De mest använda funktionerna i verktyget medför att du kan:

  • kommunicera via chatt, röst och video
  • ha presentationer: visa PowerPoint- och pdf-dokument, bilder, filmer
  • samarbeta: ha gemensamma anteckningar och ritytor.

Dessutom kan du:

  • visa skärmbilder och program för andra
  • ha småenkäter, fördela studenter i olika grupprum, göra inspelning av möten mm.

Fördelar

  • Du som lärare eller mötesvärd designar dina egna rum, t.ex. hur mötesdeltagarna skall komma in, vilka rättigheter de skall ha i rummet. Du kan alltid ändra rättigheterna under ett möte.
  • Du bestämmer själv hur enkelt eller avancerat rum du vill arbeta i.
  • Du har dina egna rum. Ingen bokning behövs. Du kan förbereda genom att ladda upp material. Allt finns kvar i rummet mellan mötena. Du väljer själv vad som döljs och vad som är synligt för deltagarna.
  • Du bjuder in mötesdeltagarna genom att ge dem en länk eller t.ex. länka direkt från Studentportalen. Deltagare kan logga in som gäst eller med Uppsalas vanliga inloggning.