PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

E-möte via Adobe Connect

Bild på headset

E-möten är ett effektivt sätt att träffas och samarbeta utan att behöva resa. Vid ett e-möte kan du sitta vid din egen dator och tala, skriva, visa bilder, kommunicera via text, visa dokument och med en webbkamera vara synlig för mötesdeltagarna.

Vid Uppsala universitet används e-mötesverktyget Adobe Connect som SUNET, Swedish University Computer Network, ansvarar för.

Kurs

Kursen är kostnadsfri och vänder sig till anställda vid universitetet.

E-möten via Adobe Connect
 

Länkar och manualer

Stöd för UK-ämbetets utvärderingar

Gemensam gruppyta i MP för utbildningar som berörs av Universitetskanslersämbetets  utvärderingar.