PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Sigill och andra symboler

Sigillet kan användas i beskuren form om så önskas men endast i kombination med logotypen i sin helhet.

Sigillet finns beskuret i två varianter:
• beskuret för hörnplacering
• beskuret för placering i marginal

Ladda ner till din dator eller beställ från:
Grafisk service
E-post: grafiskservice@uu.se

Sigillets färg

Hörnsigill: Återges i 10 eller 30% svart eller i någon av kombinationsfärgerna.
Marginalsigill: Återges i 5 eller 15% svart.

Andra symboler

Det beskurna sigillet kan också bytas ut mot andra symboler, t ex fakultetssigill eller andra enhetssymboler, om så önskas, men de används endast i kombination med logotypen.

Symbolens färg

Symbol i hörn: Återges i 10 eller 30% svart eller i någon av kombinationsfärgerna.
Symbol i marginal: Återges i 5 eller 15% svart.

Visste du att:

Symboler för enskilda enheter ska godkännas av rektor. Kontakta kommunikationsenheten