PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Logotypen

Sigillet tillsammans med texten "Uppsala universitet" utgör Uppsala universitets logotyp. Logotypen är skyddad och registrerad som varumärke. Logotypen får inte förändras eller manipuleras. Text och sigill får till exempel inte separeras. Logotypen har en så kallad frizon där inget annat får placeras. Frizonen får inte beskäras.

Logotypen ska användas av enheter som tillhör Uppsala universitet. Alla anställda har rätt att i sitt arbete använda logotypen. Studenter har rätt att använda logotypen inom ramen för sin utbildning, till exempel på examensarbeten och avhandlingar.

För exponering av Uppsala universitets logotyp tillsammans med andra organisationers logotyper, till exempel i marknadsföringssyfte eller vid sponsring, krävs tillstånd av kommunikationsenheten.
Se även riktlinjer för samverkan.

Logotypen finns enbart på svenska.

Ladda ner logotypen

 

Råd och tips

Vid annonsering tänk på att:

  • Vit logotyp på röd eller svart botten fungerar dåligt på obestruket tidningspapper. Använd svart logotyp eller logotyp i färg på grå eller vit botten.
  • Den minsta logotypen (20 mm) får oftast dålig kvalitet på obestruket tidningspapper. Använd hellre svart logotyp.