PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Bottenlist

Bottenlisten används i trycksaker, annonser och presentationsmaterial om så önskas.

Bottenlisten används dock aldrig i kontorstryck, dvs brevpapper, kuvert etc.

Bottenlistens placering

Bottenlisten placeras i nedre kant (utfallande).

I kombination med marginalen:
Bottenlisten är uppdelad i två fält i två olika färger – ett fält för marginalens bredd och ett fält för resten av formatets bredd.
Kombinera rött, grått i olika toner (10, 30 eller 50 % svart) och vitt.

Om bottenlisten används på omslags frontsida kan den också användas på baksidan – spegelvänd från framsidan. Bottenlisten på baksidan har alltid samma färgkombination som på frontsidan.

Bottenlistens höjd i förhållande till marginalens bredd:
Marginal 30 mm = bottenlist 5-10 mm
Marginal 42 mm = bottenlist 5-10 mm
Marginal 60 mm = bottenlist 10-15 mm
Marginal 84 mm = bottenlist 15-20 mm

 

I kombination med bård eller etikett:
Bottenlisten har endast ett fält i en färg – röd, grå (10, 30 eller 50 % svart) eller vit.

Om bottenlisten används på omslags frontsida kan den också användas på baksidan. Bottenlisten på baksidan har alltid samma färg och höjd som på frontsidan.

Bottenlistens höjd i förhållande till bårdens höjd:
Bård 30 mm = bottenlist 5-30 mm
Bård 42 mm = bottenlist 5-42 mm
Bård 60 mm = bottenlist 10-60 mm
Bård 84 mm = bottenlist 15-84 mm

Bottenlistens maxhöjd i kombination med bården = bårdens höjd.

Bottenlist i inlagor

Bottenlisten kan också användas i trycksakers inlagor om så önskas.
I inlagor är bottenlisten röd (100 %), grå (10, 30 eller 50 % svart), vit eller någon av kombinationsfärgerna.


Text i bottenlisten
I bottenlisten används vit text (bold) eller svart text (normal).

Råd och tips:

Bottenlisten kan användas för att lyfta fram avsändaren, t ex en enhet eller en webbadress.