Inlämning av manuskript/material

För att vi ska kunna göra ett bra jobb och hålla oss till de offerter och tidsplaner vi har lämnat är det viktigt att:

  • Lämna alltid in ett fullständigt manuskript. De tidsplaner som vi tar fram för publiceringen förutsätter att vi har alla filer till manuskriptet från och med vår första produktionsdag, både text och bilder. Om vi får in manusfiler i efterhand kan man inte räkna med att tidsplanen kan hållas.

Rättning av korrektur

Efter att vi har utformat din produkt får du ett första nollkorrektur för genomläsning.

  • Rättningar ska göras i korrekturet som vi skickar, inte i ett nytt manuskript, det förlänger arbetstiden för oss och blir dyrare för dig.
  • Var tydlig. Någon kommer att läsa dina ändringar och ju tydligare de är desto snabbare går de att rätta.
  • Använd riktiga korrekturtecken. Det ökar förståelsen för vilka ändringar som du vill göra om du och den som ska läsa korrekturet ”talar samma språk”. Här kan du ladda ner en PDF-fil med alla korrekturtecken.
  • Lämna bara ett korrektur. Är ni flera som läser? Skriv då in alla ändringar i ett enda korrektur.
  • Markera tillägg tydligt. Om du gör tillägg till texten, markera tydligt var dessa ska läggas in och beteckna dem med A, B, C etc. som syftar på bilaga A, B, C som du bifogar korrekturet.

Godkännande

Efter det första nollkorrekturet får författaren ett andra korrektur. Vid det här laget förväntar vi oss väldigt små ändringar, som rättningar av stavfel etc.

  • Kontrollera våra ändringar och godkänn resultatet. Titta igenom materialet och se till att vi uppfattat allt rätt.