Grafisk service

Uppsala universitets grafiska service hjälper institutioner och enheter med trycksaker, från idé till färdig produkt. Hit kan du vända dig med både små och stora uppdrag – från formgivning, rådgivning och offertförfrågan, till tryckerikontakter. Materialet följer universitetets grafiska profil. Läs mer om den grafiska profilen.

Grafisk service samverkar med Digital bild som tillhandahåller professionellt framtaget bildmaterial. Vid bokproduktion är även elektronisk publicering möjlig. 

OBS! För information om utformning och publicering av avhandlingar gå till sidan Avhandlingsproduktion.

Kontakta grafisk service: grafiskservice@uu.se