PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Budskap och känsla

Fotografier och illustrationer har en mycket viktig roll i kommunikationen med våra målgrupper. Bilderna är viktiga för den känsla och det budskap man vill förmedla i olika typer av informationsmaterial såsom broschyrer, annonser, affischer, rapporter, powerpointpresentationer, webbsidor och utställningsskärmar etc. Genom ett medvetet bildspråk styr vi identitet och igenkänning och ger Uppsala universitet en tydligare profil gentemot omvärlden.

Bildspråket har sin utgångspunkt i Uppsala universitets kommunikationspolicy.

Allmänna riktlinjer för bilder

Bilder kan fylla olika syften. De kan t.ex. användas för att skapa en viss känsla eller för att förklara innehållet i en text.

Gemensamt för alla bilder som används vid Uppsala universitet är dock att de ska tillföra något till det budskap man vill förmedla och komplettera textinnehållet. Bilder ska inte användas bara som dekoration eller utsmyckning.

Så långt det är möjligt ska bilder vara tagna i autentiska Uppsalamiljöer. Människor på bild bör vara studenter och anställda vid universitetet.

Långsökta metaforer bör undvikas - de kan lätt missförstås. Valet av bilder ska anpassas till den målgrupp man vänder sig till.

Att fånga allt i en enda bild är inte alltid möjligt. De budskap som inte kan fångas i bilden kan istället färga rubrik- och textformuleringar. En annan metod kan vara att kombinera flera bilder.

Alla bilder ska:

  • vara av hög teknisk kvalitet - d.v.s. ha bra skärpa och exponering samt vara tekniskt anpassade för mediet (t ex för tryck eller webb)
  • vara realistiska och spegla verkliga förhållanden

Upphovsrättslagen och Uppsala universitets riktlinjer för jämställdhet och social och etnisk mångfald ska följas.

Fotografer som får uppdrag av Uppsala universitet ska följa universitetets riktlinjer för bildspråk.

Beställda bilder ska

  • levereras i digital form i JPG-format, RGB
  • vara högupplösta - minst 300 dpi
  • minst vara i format ca 20x30 cm
  • vara återgivna i naturliga färger (d v s vara fria från digitala effekter - såsom t ex olika filter och effekter i bildhanteringsprogram)

Fotografer

Kontakta Uppsala universitets upphandlade fotografer för foto.