Riktlinjer för bild & foto – vårt bildspråk

Fotografier och illustrationer har en mycket viktig roll i kommunikationen med våra målgrupper. Genom ett medvetet bildspråk styr vi identitet och igenkänning och ger Uppsala universitet en tydligare profil.

Gör så här / tänk på att:

  • Använd bilder tagna i Uppsalamiljöer – så långt det går. Människor på bild bör vara våra studenter och anställda.
  • Inkludera den variation som finns vad gäller kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, så att fler kan känna tillhörighet.
  • Använd nytagna bilder. Bilder på studenter ska vara max tre år gamla, bilder på anställda max fem år.
  • En bra bild har ett tydligt fokus. Bilder på människor får gärna ha kort skärpedjup (oskarp bakgrund).
  • Bilden ska tillföra något i kommunikationen, till exempel medvetet valda signalvärden eller konkret information.
  • Undvik bildmetaforer. Uppsala universitet är en internationell miljö och metaforer missförstås lätt.
  • Att fånga allt i en enda bild kanske inte går. Övriga budskap kan istället färga rubrik- och textformuleringar. Man kan också kombinera flera bilder.

Se också: