PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Installation av eduPrint på egenadministrerad Linux

För att kunna skriva ut till eduPrint via en egenadministrerad Linux behöver du installera en drivrutin för Ricoh-skrivarna och sedan installera en utskriftsklient och skrivare.

Datorn måste vara ansluten till universitetets fasta nätverk eller det trådlösa nätverket eduroam när du gör installationen och för att kunna skriva ut med eduPrint.

 

Förutsättningar

  • Du ska ha Java 8 installerat på Linuxdatorn.

Installation av drivrutin för Ricoh-skrivare och eduPrint skrivarkö

  1. Hämta ner installationspaketet eduprint-linux.tgz och packa upp det på lämplig plats.
  2. Öppna ett terminalfönster och kör installationsskriptet eduprint-linux-client/install-eduprint-client.sh med rooträttigheter, till exempel via sudo. Skriptet kontrollerar att du har Java 8 och installerar därefter skrivarkön och utskriftsklienten.
  3. Efter installationen måste du se till att utskriftsklienten startar automatiskt när du loggar in. Hur detta görs skiljer sig åt mellan olika linuxdistributioner och mellan olika skrivbordsmiljöer.

När du ska skriva ut frågar klienten efter inloggning. Du loggar då in med din användaridentitet vid Uppsala universitet och lösenord A. Du kan välja hur länge din inloggning sparas.

OBS! Du måste se till att klienten startar automatiskt varje gång du loggar in. Om du råkar stänga av den behöver du starta den (eller logga ut och in igen) för att utskrifter ska fungera.
Kommandot för att starta klienten är /usr/share/eduprint-client/pc-client-linxu.sh

Om du vill avinstallera klienten
För att avinstallera klienten, radera katalogen /usr/share/eduprint-client. Detta kräver root-rättigheter.