PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Information om eduPrint

Utskriftsystemet Korint har funnits vid Uppsala universitet sedan 2009. Nu har det i stora delar ersatts med det modernare systemet eduPrint.

eduPrint-skrivarna finns i två storlekar, dels den traditionella ”stora” skrivaren som har både A3 och A4, dels en mer kompakt version som bara skriver ut på A4. Båda modellerna skriver ut, kopierar och skannar i både färg och svartvitt, enkel- och dubbelsidigt.

Det finns fler sätt att skicka sina utskrifter i eduPrint än i det gamla Korintsystemet. Utöver möjligheten att skriva ut till en skrivare via datorn kan du även e-posta dina dokument för utskrift eller ladda upp dem i eduPrintportalen med adress eduprint.uu.se. Du kan också skriva ut direkt från iPhone, iPad och Android om du är ansluten till eduroam.

Det du skannar kan du skicka som e-post till valfri mottagare och du står själv som avsändare. Du kan också lagra dina skannade dokument i Sunet Box. Se till att du följer universitetets riktlinjer för det material du väljer att spara på Sunet Box. Ytterligare ett alternativ är att du skannar till en central filserver där du kan hämta upp dina dokument.

När du kommer till skrivaren loggar du in med campuskort eller med användar-id och lösenord A. Registreringen av campuskortet är enkel. Första gången du lägger kortet på kortläsaren ombeds du logga in med användar-id och lösenord. Sedan är kortet registrerat och du loggar in genom att lägga det på kortläsaren.

Vänd dig till IT Servicedesk, 018 – 471 4400 eller servicedesk@uu.se om du inte hittar svaren på dina frågor via länken nedan!

Frågor och svar om eduPrint!