PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Skriva ut i eduPrint med egenadministrerad Linuxdator

Anställda och övriga verksamma vid Uppsala universitet
Om din dator hanteras och uppdateras av lokalt IT-stöd ska du kontakta din lokala IT om du har frågor angående utskriftsmiljön på organisationen där du är. Exempel på frågor som du bör reda ut med lokal-IT är:

  • Vem installerar skrivarkön i min dator?
  • Var finns skrivarna placerade?


Student vid Uppsala universitet
Om du är student vid Uppsala universitet kan du på vissa campus få hjälp med installationer och support av lokal-IT. För övrigt är det hjälp till självhjälp som du är hänvisad till vid installation av eduPrint skrivarkö. Du kan även få hjälp av Uppsala universitets centrala IT-servicedesk.


Förutsättningar

  • Du ska vara uppkopplad på fast nät eller det trådlösa nätet Eduroam på Uppsala universitet.
  • Du ska ha administrationsrättigheter på Linuxdatorn.
  • Du ska ha Java 8 installerat på Linuxdatorn.


Installation av Eduprint skrivarkö på egenadministrerad dator

Hämta ner installationspaketet eduprint-linux.tgz och packa upp det på lämplig plats. Öppna ett terminalfönster och kör installationsskriptet eduprint-linux-client/install-eduprint-client.sh med rooträttigheter, till exempel via sudo. Skriptet kontrollerar att du har Java 8 och installerar därefter skrivarkön och utskriftsklienten.

Efter installationen måste du se till att utskriftsklienten startar automatiskt när du loggar in. Hur detta görs skiljer sig åt mellan olika linuxdistributioner och mellan olika skrivbordsmiljöer.

Vid utskrift frågar klienten efter inloggning. Du loggar då in med din användaridentitet vid Uppsala universitet och lösenord A. Du kan välja hur länge din inloggning sparas.

OBS! Du måste se till att klienten startar automatiskt varje gång du loggar in. Om du råkar stänga av den behöver du starta den (eller logga ut och in igen) för att utskrifter ska fungera.

Om du vill avinstallera klienten, radera katalogen /usr/share/eduprint-client. Detta kräver root-rättigheter.