PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Skriva ut i eduPrint

Anställda och övriga verksamma vid organisation på Uppsala universitet

Om din dator hanteras och uppdateras av lokalt IT stöd ska du kontakta din lokala IT om du har frågor angående utskriftsmiljön på organisationen där du är. Exempel på frågor som du bör reda ut med lokalt IT är:

  • Vem installerar skrivarkön i min dator?
  • Var finns skrivarna placerade?

Student vid Uppsala universitet

Om du är student på Uppsala universitet kan du på vissa campus få hjälp med installationer och support av lokal IT. För övrigt är det hjälp till självhjälp som du är hänvisad till vid installationen av eduPrints skrivarkö. Du kan även få hjälp av Uppsala universitets centrala IT-servicedesk.

Installation av eduPrints skrivarkö på egenadministrerad dator