Skriva ut, kopiera och skanna dokument

eduPrint

 

eduPrint är ett utskrifts-, skannings- och kopieringssystem för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Systemet har upphandlats av tretton lärosäten tillsammans.
 

Med eduPrint kan du skriva ut, kopiera och skanna dokument och bilder. Studenter och biblioteksbesökare betalar själva för sina utskrifter, anställda faktureras i efterhand till sin institution.

 

eduPrint-skrivarna finns i två storlekar, en större som kan skriva ut i både A3 och A4 och har en häftningsfunktion, och en mindre som skriver ut i A4 och inte har inbyggd häftning. Båda modellerna skriver ut, kopierar och skannar i både färg och svartvitt, enkel- och dubbelsidigt.

OBS! Du kan bara skriva ut till eduPrint-skrivaren när du är ansluten till universitetets fasta nätverk eller det trådlösa nätverket Eduroam. Är du ansluten till andra nätverk, till exempel UpUnet-S, UU-guest eller hemma får du i stället e-posta din utskrift eller använda uppladdningsfunktionen i eduPrint-portalen.

 

Det finns flera sätt att skriva ut i eduPrint, du kan:

  • skriva ut via datorn
  • skriva ut från mobila enheter
  • e-posta dina dokument för utskrift
  • ladda upp dokument för utskrift i eduPrint-portalen, eduprint.uu.se, via webprint

Här finns mer information om hur du skriver ut.

 

På eduPrint-skrivarna finns även flera möjligheter att skanna, du kan:

  • skanna till e-post
  • skanna till mapp
  • skanna till molnlagringstjänst, Sunet Box

Här finns mer information om hur du skannar.

 

Prislista för utskrifter

eduPrint har tre prislistor, en för anställda och övriga verksamma, en för studenter och en för besökare. Besökare är den som inte har konto vid Uppsala universitet, till exempel allmänheten som besöker universitetets olika bibliotek.

Hur betalar jag för mina utskrifter?

För att du som är student eller besökare ska kunna skriva ut behöver du först fylla på ditt eduPrint-konto med pengar. Det kan du göra antingen genom att koppla ett befintligt PayEx Lärosäteskonto till ditt eduPrint-konto eller genom att köpa utskriftskuponger och registrera dessa i eduPrint-portalen.

 

OBS! PayEx stänger tjänsten PayEx Lärosäteskonto 31 december 2018. En ny betallösning lanseras under december, där du kan fylla på ditt eduPrint-konto genom ett vanligt kortköp på nätet. Den nya betallösningen når du inifrån eduPrint-portalen.

 

Var kan jag köpa utskriftskuponger?
Utskriftskuponger finns att köpa i receptionerna respektive servicecenter på BMC, Blåsenhus, Carolina Rediviva, Ekonomikum, Engelska parken, Segerstedthuset och Ångström. Kupongerna finns i valörerna 20 kr, 50 kr, 100 kr och 200 kr, men det är inte alla receptioner som har alla valörer.

Vad gör jag om det är slut på papper vid en skrivare?
Papper fylls på av en servicepartner enligt ett schema utifrån förväntad förbrukning. Om det är slut på papper kan du fylla på själv. Det finns extra papper vid de flesta skrivare. Finns det inget papper vänder du dig till intendenturen som kan sköta akutpåfyllning om pappret tar slut mellan påfyllningarna.


Problem med eller frågor om eduPrint
Du kan vända dig till ditt lokala IT-stöd för handgriplig hjälp. Även IT Servicedesk kan svara på frågor och hjälpa till med anvisningar för installation av programvaran för eduPrint. Ring 018 – 471 4400 eller mejla till servicedesk@uu.se.