PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ta en skärmdump, skärmbild (eng. screenshot)

En skärmdump eller skärmbild (engelska screenshot eller Print Screen) är en digital avbild av en hel, eller del av, en bildskärm, vid ett givet ögonblick. Oftast används skärmdumpar för att visa hur ett program eller en webbsida ser ut under användning. För att spara, visa eller redigera skärmdumpen måste bilden klistras in i ett program som kan hantera bilder, till exempel ett ritprogram eller ordbehandlingsprogram. Om du använder Windows 7 kan du använda ett speciellt skärmklippverktyg för att kopiera hela eller en del av bildskärmen.

Ta en skärmdump - Windows
I Windows tar du en skärmdump av hela bildskärmen genom att trycka på tangenten Print Screen (ofta förkortat prt scr).

Om Alt-tangenten hålls nere samtidigt som du trycker på Print Screen (Prt scr) -tangenten, tas enbart skärmdump på det aktuella programmets fönster. Skärmdumpen sparas i datorns minne som ett urklipp.

För att spara, visa eller redigera skärmdumpen måste du klistra in den i ett program som kan hantera bilder, till exempel ett ritprogram eller ordbehandlingsprogram. Exempel på program i Windows kan vara Paint eller Word.

Skärklippverktyget i Windows 7 hittar du under Alla program - Tillbehör - Skärmklippverktyget. Med hjälp av verktyget kan du markera det område på skärmen som du vill kopiera och sedan klistra in bilden i ett program.

Ta en skärmdump - Mac OS X
I Mac OS X tar du en skärmdump av hela skärmen genom att hålla nere kommando/äpple-tangenten, skift-knappen och samtidigt trycka på siffran "3".

Det går även att ta en skärmdump över ett markerat område genom att samtidigt hålla nere kommando/äpple-knappen, skift-knappen och trycka på siffran "4". Du håller sedan ned musknappen och drar över det området du vill ta skärmdumpen. Skärmdumparna sparas vanligtvis på skrivbordet i PNG-format (detta är inställningsbart).