PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Hur man hitta nätverkskortets Mac-adress

MAC-adressen (Media Access Control address) är ett unikt serienummer som finns på alla nätverkskort. Detta nummer tilldelas kortet i samband med tillverkningen och det ska vara 12 tecken långt. De anges i par åtskilda med streck (-) eller kolon (:). Siffrorna är 0-9, bokstäverna är a-f. Övriga bokstäver kan inte finnas i en MAC-adress. Det är inte skillnad på stora och små bokstäver. Mac-adressen är även kallad fysisk adress eller maskinvaruadress.

Vid felsökning kan du bli tillfrågad vilken MAC-adress du har.

Du får fram Mac-adressen på följande sätt.

Se guiderna nedan: