PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Växeln på Uppsala universitet

Intern anknytning: 987
Externt: +46 (0)18 471 0000
E-post: vaxeln@uu.se

Öppettider:
Måndag-fredag 8:00 - 17:00
 

Vi hjälper dig gärna med att:

 
 • lägga in hänvisningar
 • vidarekoppla samtal
 • lägga upp telefonkonferens
 • lämna frånvarobesked
 • koppla utlandssamtal
 • vidarebefordra meddelanden.

Växeln betjänar:

 • Uppsala universitet
 • Uppsala Akademiförvaltning
 • Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
 • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
 • Nordiska Afrikainstitutet (NAI).