PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nummerflytt av mobilnummer

Nummerflytt, portering av mobilnummer.

Mobil nummerportabilitet möjliggör för mobiltelefonanvändare att behålla sitt mobiltelefonnummer när byte från en mobiloperatör till en annan sker.

Det innebär att om en anställd har ett mobilnummer som denne önskar använda som nummer på sin tjänstemobil är det möjligt att begära att numret (ej abonnemanget) flyttas till Uppsala universitets avtal och operatör.

Förutsättningar

  • Att personen i fråga är betalningsansvarig för numret. Om ett företag, annan myndighet eller annat universitet är betalningsansvarig måste numret först överföras till den person som vill flytta mobilnumret till Uppsala universitetet.

  • Finns det bindningstid eller uppsägningsavgifter kopplade till abonnemanget måste dessa lösas med aktuell operatör innan en nummerflytt till Uppsala universitetet kan medges.

Begäran om nummerflytt skickas till Teleservice som återkommer med avsedd blankett. Ifylld och undertecknad blankett skickas åter Teleservice som kontaktar operatören för vidare hantering.

Det går att återföra mobilnumret till användaren om personen slutar sin anställning på Uppsala universitet.

Frågor om nummerflytt skickas till teleservice@uadm.uu.se.

Uppsala universitet tillåter inte nummerflytt av mobilnummer som börjar på 070-167 9xxx, 070-425 0xxx eller 072-999 9xx. Dessa nummerserier tillhör Uppsala universitet och följer med avtalad telefonioperatör.