Mobiltelefoni

Ett tjänstemobilabonnemang vid Uppsala universitet ger möjlighet att ringa och ta emot samtal, skicka meddelanden samt tillgång till röstbrevlåda.
I abonnemanget ingår ingen mobildata utan abonnemanget är försett med surfspärr.
Till abonnemanget går det att beställa nedan listade tilläggstjänster.

Tilläggstjänster

Mobildata

Det finns ett antal volymer att välja mellan, dessa finns sammanställda under Priser telefonitjänster.

När man förbrukat 80% av sin mobildata under innestående period, informeras man om detta via ett SMS. När man förbrukat 100% sänks hastigheten för mobildata till max 64 kbit/s. Överförbrukad mobildata debiteras inte.

Angivna priser och mobildatavolymer avser nyttjande inom EU/EES. Vid användning utanför EU/EES, via lokala operatörer, debiteras data löpande per megabyte (MB) ofta till höga kostnader.

Utökning av datapaket

För att utöka befintligt datapaket krävs ett godkännande, via e-post till Teleservice, från ekonomiskt ansvarig, telefoniansvarig eller motsvarande på den enhet/avdelning som abonnemanget debiteras.

Tvillingkort till mobilt tjänsteabonnemang

Tvillingkort är ett extra SIM-kort som kan användas i surfplatta, USB-modem eller bärbar dator. Tvillingkortet länkas samman med tjänstemobilabonnemanget och delar dess mobildata. Tjänsten har en fast månadskostnad. Beställning av tjänsten Tvillingkort skickas till Teleservice.

Delad faktura för samtal och SMS (Gäller ej mobildata)

Delad faktura innebär att man kan separera privata samtal och meddelanden (ej betal-SMS och MMS) från motsvarande i tjänsten inom Sverige. Fakturadelning sker med hjälp av ett prefix som anges före önskat nummer, se exempel nedan. De privata trafikavgifterna debiteras användaren personligen via faktura som skickas till adress som uppgivits i rekvisitionen. Om man redan har ett tjänsteabonnemang går det bra att beställa delad faktura via ett mail till Teleservice där man uppger mobilnummer, namn, gatuadress, postnummer och postort.

Delad faktura samtal Prefix
Mobilabonnamang 70 (ex. 70 0704250000)
Mobil anknytning (MEX)

*70 (ex. *70 0704250000)

Delad faktura SMS Prefix
Mobilabonnemang 70 (ex. 70 0704250000)
Mobil anknytning (MEX) *70 (ex. *70 0704250000)

Kostnader

Priser telefonitjänster

 

Spärra mobilabonnemang

Om man förlorat sin mobila enhet rekommenderar vi att man snarast spärrar SIM-kortet.

Kontakta Teleservice för hjälp:
+46 (0)18 471 4400

Alternativt:

Telenors kundtjänst: 020 222 222
Från utlandet: +46 708 222 222

Har du ett Mina sidor-konto hos Telenor kan du själv spärra ditt abonnemang: http://minasidor.telenor.se

Mina sidor

Just nu bygger Telenor om Minasidor. Det innebär att funktionalitet som tidigare funnits saknas och att vissa funktioner inte kommit på plats ännu.

 

Hos Telenor har varje användare med ett mobilt tjänsteabonnemang möjlighet att skapa ett Mina sidor-konto, där man bland annat kan se fakturor och dataförbrukning samt hantera vissa tjänster. Via Mina sidor på webben är det även möjligt att spärra sitt abonnemang om telefonen kommit bort eller blivit stulen. För att få tillgång till Mina sidor måste man registrera sig på webben första gången man loggar in.

Mina sidor på webben: http://minasidor.telenor.se