PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Mobilt bredband

Vi rekommenderar i första hand att använda internetdelning via tjänstemobilen och dess tjänsteabonnemang eller via ett tvillingkort.

Mobila bredbands abonnemang beställs via avsedd rekvisition (Beställning mobilt bredband) som hittas under Blanketter och guider. Priser och volymer återfinns på rekvisitionen.

Angivna priser för Mobilt bredband avser nyttjande inom Sverige. Vid användning av mobilt bredband utomlands via roaming debiteras data löpande per megabyte (MB) oftast till högre kostnader.

Vid frågor kontakta Teleservice.